Płace pracowników w Polskim Ładzie – podatki i składki ZUS

39,00 

WZORY WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ, TABELE PORÓWNAWCZE WYNAGRODZEŃ. 1 stycznia 2022 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie Polskim Ładem. Polski Ład to w istocie program, na który ma składać się cały pakiet ustaw – ta z października to zaledwie jedna z nich, choć zawierająca szereg kluczowych zmian podatkowych oraz składkowych. Jakie to zmiany? Jak przełożą się one na płace pracowników?

Kategoria:

Opis

1 stycznia 2022 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie Polskim Ładem. Polski Ład to w istocie program, na który ma składać się cały pakiet ustaw – ta z października to zaledwie jedna z nich, choć zawierająca szereg kluczowych zmian podatkowych oraz składkowych.

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy, odpowiadając na zapotrzebowanie Klientów, przygotowała opracowanie, w którym punkt po punkcie przedstawiamy wprowadzone zmiany i to jak przełożą się one na płace pracowników. Załączamy w nim także:

wzory oświadczeń lub wniosków, jakie mogą składać płatnikowi pracownicy w związku z tymi zmianami,

tabele porównawcze wynagrodzeń pracownika – przed i po wejściu w życie nowych przepisów prawa,

skrótowe opracowanie adresowane do pracowników.

 

Spis treści:

 • Koniec z odliczaniem składki zdrowotnej od podatku
 • Obniżanie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy – zmiana zasad
 • Nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Terminy składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania należnych składek
 • Zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek – wyższa „kwota wolna od podatku”
 • Wzrost progu podatkowego z 85 525 zł do 120 000 zł
 • ulga dla klasy średniej
 • Zwolnienie przychodów rodziców co najmniej 4 dzieci / pracujących emerytów / powracających do Polski
 • Wniosek pracownika o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu
 • Wzrost kwoty przychodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów z 85 528 zł do 120 000 zł
 • Oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczenia się z dzieckiem w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci
 • Zmiana wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych
 • Podniesienie wynagrodzenia minimalnego
 • Posumowanie
 • Tabele porównawcze wynagrodzeń
 • Wzory wniosków i oświadczeń pracownika
 • Skrótowe opracowanie dla pracowników

*Po dokonaniu zakupu otrzymacie Państwo zwrotnie droga elektroniczną (email) dostęp do materiału.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ